Tvá intuice – 3 důvody proč nefunguje

Každý z nás máme založen a vrozen přístup k intuici. Náš šestý smysl je schopen předvídat, cítit zda se k nám blíží nějaké nebezpečí, pomáhá nám vyznat se neomylně v lidech, se kterými se setkáváme. 

Intuice je podobně jako zrak, sluch, čich, hmat smyslem, který je zapotřebí kultivovat a cvičit. Moho lidí to již dělá a jejich život se začíná měnit. Proč to ale u mnohých nejde? 

Jsme přesvědčeni o tom, že jako všechny smysly tak i intuice má v našem těle nástroj, systém orgánů, který se právě o intuici stará. Mnohé starodávné kultury hovoří o třetím oku jako o sídle tohoto smyslu.

V našem prostředí je pro udržení všech funkcí mozku nezbytný pravidelný detox a očista organizmu od toxických látek.  

Za naším třetím okem se skrývá pravděpodobně nejtajemnější část mozku – epifýza nebo také šišinka mozková. Je to žláza, která je napojena na naše ostatní hormonální žlázy (štítná žláza a nadledvinky). Epifýza je dirigent, řídící jednotka našeho hormonálního stavu. Je také zajímavé, že epifýza je nepárový orgán, zatímco všechny ostatní orgány vykazují určitou dualitu. Jsme tedy schopni díky dobře fungující epifýze zažít určitý pocit jednoty?

V případě, že dojde k jejímu poškození, vybočí “z rytmu” i ostatní žlázy. Vidíme to i v poslední době, kdy dochází až k exponenciálnímu nárůstu problémů se štítnou žlázou.

Proč tedy naše šišinka mozková nefunguje? 

Jaké jsou hlavní vlivy, které ji poškozují a omezují tak náš kontakt s naším šestým smyslem – intuicí? 

Pojďme se na ty nejhlavnější podívat.

1. Hliník

Lehký, toxický kov, se kterým přicházíme dnes a denně do kontaktu. Najdeme jej v různých formách např. ve vakcínách, v lécích, blokátorech žaludečních šťáv. Měřitelné hodnoty jsou k nalezení i ve vzduchu, který dýcháme (chemické osevy mraků tzv. chemtrails nebo Geoingeneering – o tom jsme psali např. zde)

Naše tělo nemá pro hliník žádné využití. Kov se ukládá v našich tkáních a nervech a působí tak dlouhodobě neurologické potíže. Zamezení přísunu je pro nás opravdu nezbytnou činností. Stejně tak i očista a detox těla od již uloženého hliníku je důležitá.

2. Elektromagnetické záření

Okolo tzv. elektrosmogu bylo v poslední době provedeno mnoho studií. Několik z nich najdete zde

Elektromagnetické záření je všude okolo nás. Naše Země, slunce vše vytváří elektromagnetismus. Důležité je rozlišovat toto přirozené záření od toho, které je vytvořeno námi lidmi a které prokazatelně omezuje biologické funkce, poškozuje DNA, omezuje hybnost spermií a ve spojení s toxickými kovy ovlivňuje negativně také funkci mozku a epifýzy. 

3. Fluorid

Dávka určuje to, jak moc je která látka pro organizmus jedovatá. Když budeme dnes a denně užívat např. Arsen, dříve či později této otravě podlehneme. 

A přesně toto se děje v souvislosti s fluoridem. Soli fluoridů jsou obsaženy v převážné většině zubních past. I v těch pro děti. Každý den dvakrát jsme vystavení tomuto jedu, který se dříve požíval jako jed na krysy. Skrze naše citlivé sliznice se fluorid dostává do krevního oběhu a ukládá se spolu s vápníkem právě v epifýze, která postupně vápenatí a neplní již svou původní funkci. 

Jistě by se našlo více vlivů, které celkově omezují funkci našeho mozku. Samozřejmě existuje i mnoho strategií jak již uložené toxiny z těla vyvést. Dr. Klinghardt vyvinul druh svalového testu (ART) díky kterému můžeme určit původ problému a také vhodnou terapii.

Pro začátek jistě pomůže začít se vyhýbat výše zmíněným vlivům a průběžně provádět detox a očistu našeho těla.

Svou „Detox inventuru“ si můžete udělat se Štěpánem zde >>>

Komentáře