3 věci, které dělají zdraví lidé jinak

jinjangKaždý z nás chce být zdráv a žít život podle svých představ. Bohužel ne každému se to podaří. O lidech,  které vnímáme na té horší straně, si pak říkáme: “ó to je chudák” nebo “ten nemá prostě štěstí”.  Ano, může tomu tak být, že osud některé z nás zkouší trochu více, zatímco jiní procházejí životem s lehkostí a radostí. Je ale na snadě, že ne vše můžeme přičítat osudu a zůstávat tak v pasivitě a odevzdanosti. Naše vědomí má do jisté míry možnost mobilizovat rezervy a jít aktivně směrem ke změně. V čem se tedy jiší zdraví lidé od nemocných?

1. Zdraví lidé přebírají 100% zodpovědnost za svůj stav

Na celém světě neexistuje nikdo, kdo by tě mohl uzdravit. Vlastně ano, jsi to ty sám! Prvním krokem je uvědomění si, že se ti nic neděje jen tak, že vše má v tom velkém celku svůj důvod – i když jej na první pohled často nevidíme. Někdy na něj ani nepřijdeme, ale můžeme to zkusit a to je už velký krok ven, do akce, která jde směrem k celistvosti.
Ve starých kulturách byl tento stav vždy znázorňován jako stav celistvost se všemi, i stinnými stránkami. Být celistvý znamená uznat všechny naše stránky pozitivní i negativní, stíny minulosti a strachy z budoucnosti. Vše jsou to aspekty nás samých a my se je můžeme, a měli bychom, snažit ovlivnit a integrovat. To je akce a to je postupné získávání moci nad tím co se nám děje a je to asi to jediné co nás vytáhne z NE – moci.

Určitě to není tak, že musíme vše zvládnout sami. Můžeme si zcela vědomě pustit do života někoho, kdo nás na naší cestě doprovodí a pomůže překonat první nesnáze. Není to ale náš spasitel, který za nás udělá všechno….to ani nemůže. Nebude za nás vařit ani meditovat 🙂

2. Zdraví lidé pracují současně na vícero úrovníchlightbody

Jsme celistvé bytosti. Naše bytost se podle učení jógy, které je staré více než 12000 let skládá z 5 těl. Na každé z těchto úrovní můžeme podniknout akci, která může přispět k znozuzískání zdraví.

1) Fyzické tělo

Vše co má něco společného se strukturou a biochemií. Toto tělo můžeme ozdravit pomocí chiropraxe, léků a samozřejmě bylin.

2) Elektrické tělo

Procesy spojené s elektrickými signály a akupunkturními dráhami. Tyto mohou být blokované jizvami, mrtvými zuby, tatoos. Jsou zde usídleny také pocity jako vztek, zlost, strach. Na této úrovni fungují ozdravně techniky jako akupunktura, neurální terapie, dechová terapie, emoční uvolnění a smích.

photo-1444703686981-a3abbc4d4fe33) Mentální tělo

Toto tělo je spojeno s našimi niternými přesvědčeními, míněním, myšlenkami a vnitřními postoji. Metodami k léčbě mentálního těla jsou např. homeopatie, psychoterapie a psycho-kineziologie.

4) Snové tělo

S tímto tělem jsme spojeni skrze symboly, trans a sny. Je to sídlo našeho podvědomí “No mind”. Pomoci zde může hypnoterapie, šamanizmus, Hellingerova systémová terapie (Rodinné konstelace)

5) Duch

Tato poslední úroveň je přístupná pouze nám samým. Je to “tělo” na které nemá žádná teprapeutická intervence vliv. Je to naše spojení s bohem, vesmírem. Zde funguje samouzdravení, mdlotba a opravdová meditace.

Původ tělesného, nebo duševního onemocnění může ležet na jakékoliv z těchto 5ti úrovní. Nemoc vyvolávající vlivy na vyšších úrovních se tlačí směrem „dolů“ a jsou teprve jako onemocnění viditelné a uchopitelné. Symptomaticky můžeme každou nemoc léčit – na první úrovni (léčiva, chirurgické zákroky atd.), na druhé úrovni (neurální terapie a akupunktura), na třetí úrovni (psychoterapie a homeopatie). Trvale zdrávi budeme ale pouze tehdy, když je nemoc léčena ne té úrovni, na které tato opravdu vznikla.

3. Umění pustit věci

pexels-photo-26301Bože, dej mi trpělivost, respektovat věci, které nemohu změnit,
dej mi odvahu, změnit věci, které změnit mohu,
a moudrost rozlišit jedno od druhého.

Všem přejeme vše dobré!!

Štěpán a Melanie

 

 

Komentáře