Chemtrails, toxické mraky. Dr. Klinghardt

Chemtrails a Geo-Engineering dle Dr. Klinghardta
Dr. Dietrich Klinghardt časopis „Hier und Jetzt“ vydání 01-13

Po několik let sleduji literaturu týkající se tématu „Geo Engineering“. Publikace v seriózních vědeckých časopisech uvádějí, že již po několik desetiletí jsou prováděny pokusy k ochlazení naší planety. Nanonizované částice hliníku a baria jsou letadly rozprašovány po nebi, díky těmto mikroskopicky malým částicím je sluneční světlo reflektováno zpět. Tato metoda opravdu funguje, každopádně co se počasí týká. Ve vědeckých kruzích se vychází z předpokladu, že do roku 2025 by mělo být možné celosvětově libovolně počasí manipulovat. Všichni dobře víme, že existuje i jiná, biologická metoda – a to zřeknutí se nebo změna našeho současného životního stylu, skrze nějž produkujeme nepředstavitelné množství skleníkových plynů. Zda se slunce samo, jak se dnes diskutuje, v posledních desetiletích ohřálo a částečně tak přispělo k ohřátí naší planety, je stále předmětem sporu.

Skrze „očkování“ atmosféry nanočásticemi vyvstal ale nový problém: u našich klientů s poruchou detoxikačních enzymů (a to jsou téměř všichni) nacházíme stále více hliníku a baria v tkáni – s tím je spojen jeden smutný fakt, že se díky četným symptomům jako je únava a stavy vyčerpanosti téměř vytrácí radost ze života. Oba kovy si nacházejí cestu hluboko do našeho nervového a imunitního systému skrze dýchací cesty a potravinový řetězec. To není dobré. Toto napomáhá k přežití těch jedinců s dobrými detoxikačními enzymy, ne těch jedinců s vyšší inteligencí, s rozvinutými vlohami nebo mediálními vlastnostmi. Tento proces vede velmi rychle k selekci, která ohrožuje přežití lidstva. Exponenciální nárůst dětí trpící autismem by nám měl být jasnou upomínkou!

Zde několik málo tipů: letadla, která rozprašují hliník snadno rozpoznáme. Normální kondenzační čáry, které za sebou zanechávají trysková letadla, jsou takzvané „Con-Trails“. Ty zmizí za 30-60 vteřin samy od sebe. Hliníkové stopy se nazývají „Chem-Trails“. Tyto se nevypaří a zůstávají dlouho viditelné. Skrze větry v atmosféře se z těchto čar stane jedno velké pole. Letadla, která čáry produkují, jsou většinou vojenská, ale někdy také normální linková. Čáry, které na nebi vidíme se kříží téměř podle matematického pořádku. Zanedlouho je obloha špinavá. Můj přítel Renzo Celani, který před několika lety přesídlil do Norska provedl jako první měření ve dnech s velkou postřikovou aktivitou. Farmáři v okolí si stěžovali, že tráva už po několik let neroste tak jako dříve, skot a koně neprospívají. Měřil koncentraci hliníku v dešťové vodě – ta byla stokrát vyšší, než je povolena v pitné vodě! Ale pouze ve dnech po velké Chemtrails aktivitě. Poté měřil obsah hliníku v trávě – byl katastrofálně zvýšený.

Pokus jsem zopakoval tuto zimu na Feldbergu ve Schwarzwaldu při lyžování se svými dětmi. V den po naprosto příšerné Chemtrails aktivitě – ráno překrásně modrá obloha; v deset hodin začala létat letadla, která postupně vytvořila na nebi mříž ze vzájemně se křížících čar; odpoledne visela z nebe hustá deka, která po dva následující dny bránila slunci v cestě k nám – nasbíral jsem sníh, který v noci napadal a nechal jsem jej v mé laboratoři v Chicagu analyzovat – výsledek: neuvěřitelně vysoké hodnoty baria a hliníku! V čerstvě napadaném sněhu! Ty hodnoty byly tak vysoké, že tento sníh, kdyby byl po roztátí nabídnut jako pitná voda, by musel být zakázán a odstraněn jako nebezpečný odpad. Tato toxická mlha nepokrývá samozřejmě jenom sníh ale i naše pole, naše jezera, zahrady a domy. Nemůžeme tomu uniknout. Původ nemoci dnešní doby? Absolutně! Chemtrails vyskočili na mé osobní listině vedle elektrosmogu na 2. místo.

Co s tím můžeme dělat? Nejprve je nutno přiznat, že zde už dlouho chybí jasná vědecká analýza. Když už i jednoduché hlavy jako jsem já a Renzo dokážeme primitivními metodami rozpoznat rozsah celého problému, pak se tedy ptám: kde jsou naši specialisté, naše univerzity a naši politici? Politická akce je na tomto místě nutná, bezodkladně! Sami můžeme ale učinit i něco konkrétního. Před několika lety jsem na svých kurzech ukazoval jednu studii, kterou provedl Dr. Omura na jedné japonské univerzitě. Myším zde byly voperovány do žaludku píštěly a byly jim podávány toxické dávky hliníku a olova. V experimentální skupině byl myším podáván také Omurův výtažek z koriandru. Na konci byly všechny myši „obětovány“. Měřeny byly obsahy hliníku a olova v kostech před začátkem pokusu a porovnával s hodnotami po 40 dnech trvání pokusu. U skupiny, která byla jen otrávena se po 40 dnech obsah olova, a hliníku zdvojnásobil. U skupiny, u které byl kromě hliníku podáván ještě koriandr byly hodnoty hliníku menší než před započetím pokusu. To znamená, že i když denně vdechujeme hliník, můžeme s každodenním užíváním koriandru dobře přežít.

Jak vůbec došlo k takovému pokusnému uspořádání? Omurův původní pokus, který ho na koriandr upozornil, byl následující: sám se přihlásil jako dobrovolník do jedné lékařské studie, ve které měl být měřen čas rozpadu v radiologii běžně používané radioaktivní látky v jeho mozku. Bylo předpokládáno, že látka bude na rentgenovém tomografu viditelná minimálně po dobu šesti týdnů. U něj nebyla naměřena žádná radioaktivita už následujícího dne. Začalo hledání příčiny. Den předtím jedl pouze jednou a to miso polévku s opravdu hodně koriandrem. Poté započal s pokusy a izoloval jednu v tucích rozpustnou složku koriandru zodpovědnou za enormní detoxikační potenciál byliny. Z toho pak vyvinul za pomoci jedné japonské univerzity svůj lék (tablety). Dr. Omurou vyrobený výtažek působí fantasticky, ale je velmi drahý. Myslel jsem si, že alkoholový výtažek z koriandru musí také obsahovat tuto složku – a měl jsem pravdu.

Na tomto místě následuje můj Hliníko-bariový recept, vycházející z výše zmíněných prací: jednou denně šálek miso polévky s plnou sevřenou dlaní čerstvého koriandru. Miso obsahuje aminokyseliny, které jsou nutné jako ko-faktory k detoxikaci. K tomu dávám 15 kapek tinktury z koriandru 20 minut před každým jídlem 3 krát denně. Tento postup vyvádí olovo, hliník a následné toxické kovy a je nedílnou součástí naší kineziologické metody (RD – Regulační Diagnostika). U mnoha mých pacientů, pokud se drží tohoto receptu, pozoruji velká zlepšení jejich tělesných potíží, lepší se také jejich psychický stav. To se týká také pacientů, kteří již roky detoxikují pomocí DMPS, EDTA, saunou a dalšími metodami. Neuroložka Margarita Griess-Brisson z Lörachu ve své vlastní studii doložila enormní detoxikační sílu koriandru.

Často je mi vytýkáno, že ve svém vlastním životě, na svých kurzech a v práci s pacienty zanedbávám psychiku. Osobně věřím našemu léčebnému systému 5 úrovní(těl). Tento model jsem uspořádal do tvaru pyramidy z jednoho jediného důvodu: dokud jsme na této Zemi, měli bychom se starat o zdraví naší planety, které podléhá stejným zákonům jako naše tělesné-fyzické zdraví. Bez zdravé planety není zdravý život na Zemi možný. Naše vyšší těla, i kdyby to zde na Zemi nedopadlo dobře, určitě přežijí. Tělesné a psychické stresory (jedy z životního prostředí, elektrosmog, chemtrails) se během posledních let razantně zmnohonásobily a mají tak přednost nejen u mých pacientů ale i v mé politické činnosti. Dobrou psychologickou prací můžeme naší schopnost adaptace a resilience významně podpořit a měli bychom k tomu použít všechny dostupné metody.

S láskou Dietrich

Komentáře