Nespavost – nová epidemie dneška a jak na ni

Podle zpráv České televize trpí nespavostí v ČR cca. 40% lidí.  S postupujícím věkem se toto procento zvyšuje. Špatný spánek je dobrou živnou půdou pro vznik mnoha civilizačních chorob. Proto je opravdu důležité postarat se o to, aby byl spánek co možná nejklidnější a dokázal zregenerovat organizmus nejen pro nadcházející den.

Možná se ptáte, kde má tato porucha svůj původ? V tomto článku jsme vybrali podle našeho názoru 5 vlivů, které mohou vést ke zhoršení spánku. Několik z těchto bodů prokazatelně (viz. publikace) spánek narušují.

1.
Elektrosmog

V naší domácnosti dnes září kde co: WIFI, domácí telefony DECT, Babyphony, mobily, tablety, PC, elektroměry, televize, hrací konzole, bluetooth atd. Tato zařízení vysílají vlny od 1 – 3 gigaherz (vlnová délka 30 – 10 cm). Čím silnější záření tím kratší je vlnění. V obytných místnostech se mohou vlny křížit a vznikat tak mnohem silnější pole.

Příjem záření po telefonickém hovoru u 5, 10 letého a dospělého člověka

Bylo by asi naivní domnívat se, že toto záření nemá na naše mozkové vlny žádný dopad. Studie z Massachusetts Institute of Technology (MIT) prokázala, že vysokofrekvenční radiace způsobuje poruchy spánku a s tím spojené další omezení jako jsou:

  • nedostatečná koncentrace
  • špatná nálada
  • u dětí pak hyperaktivita a poruchy chování.

Je tedy určitě dobré vypínat na noc všechna zařízení produkující tato elekromagnetická pole a začít chránit sebe a své nejbližší.

2.
Amalgám a elektrogalvanizmus zubů

Elekrické proudění můžeme najít i v naší ústní dutině. Toto probíhá mezi kovy použitých na zubní výplně nebo protetika (např. titanové implantáty). V přítomnosti několika různých kovů (např. amalgám a zlato) se měřitelné elektrické proudění zesiluje a blokuje tak funkce energetických drah (meridiánů) příslušného zubu a orgánu. Toto elektromagnetické proudění sahá od 0 až do 4 mcA (mikroampér).

To vede ke:

  • Zvyšení uvolňování iontů toxických kovů z plomb (hlavně rtuti)
  • Vznikají tak záněty nervů a neuralgie
  • Dráždí nervy v oblasti hlavy a zubů. To může vést k patologickému nabuzení nervového systému a nespavosti.

Ve spojení se zářením mobilních telefonů se tato pole uvnitř naší hlavy zesilují. Podle různých měření až 400x (zdroj: Přednáška Dr.med. Joachim Mutter Akasha Congress Back2Health 2016).

Obrázek jsou z ordinace Dr. Johanna Lechnera.

Metalická korunka zesilující záření zasahující mozek

Co s tím?
Odstínit místo ke spánku -> http://bit.ly/2vCk1o3
Odborná sanace amalgámu -> Yurmax.cz

3.
Nedostatek pohybu

Každý den bychom se měli alespoň jedno zapotit. Rozhýbat naše svalstvo a dodat tak pořádnou dávku kyslíku do všech obalstí těla. Rychlá procházka nebo ranní jógový pozdrav slunci jsou dobrou pohybovou vzpruhou. Nejlépe je pak každý den praktikovat nějaký vytrvalostní trénink v aerobním módu (např. když běžíte, můžete se ještě bavit s kamarádem).

4.Lehké povzbuzující drogy

Káva, černý a zelený čaj, maté a různé energy drinky samozřejmě povzbuzují naší aktivitu a dodávají energii během dne. Někdy i do aktivit, které bychom bez nich dělali jen s těží.

Povzbuzující nápoje ale narušují naší hormonální rovnováhu. Nutí naše nadledvinky produkovat adrenalin a další stresové hormony. Tyto hormony naše tělo produkuje samovolně v příslušných situaích a zabezpečuje tak naše přežití v podobě útěku nebo boje.

Pokud naše orgány jako jsou např. nadledvinky neustále, několikrát denně, nuceny k produkci adrenalinu, dojde dříve či později k tzv. adrenálnímu vyčerpání. To se projeví na celkové hormonální disbalanci, která vede k nezdravému spánku.

 

5.
Pozor obrazovka

Jakmile se začně stmívat, naše hypofýza začně produkovat hormon jménem melatonin. Ten je zodpovědný mimo jiné za dobrý spánek. Je to také náš nejsilnější, tělu vlastní, antioxidant. Jakmile jsme např. pod vlivem elektrosmogu v místě spánku, tak se tento hormon přestává tvořit a my se dostatečně nevyspíme.
Dalším důvodem proč nemůžeme usnout je modré světlo linoucí se s našeho televizoru, tabletu, PC nebo mobilu. Při pohledu do modrého světla si naše tělo „myslí“, že je poledne a spustí procesy příslušné této denní době. Ty jsou samozřejmě jiné než v době spánku.

Pokud musíte parcovat v noci (podobně jako my) naistalujte si do PC aplikaci f.lux. Ta automaticky vyfiltruje právě toto problematické modré světlo z vašeho monitoru. Spánek je pak lepší a když jdete po práci do postele budete usínat klidněji.

Dbejte také na to, abby byla v ložnici absolutní tma, jen tehdy se melatonin tvoří.

Na závěr

Určitě existují další důvody, které nás nenechají spát. Vnitřní stres, přiliš opožděná večeře, alkohol, nedostatek živin a gepoatický stres také spánek nepodpoří. U výše uvedených bodů můžete ihned vyvinout aktivitu a začít situaci řešit, neboť jedno je jisté – bez zdravého a hlubokého spánku se žije opravdu špatně.

Přejeme vám všem vše dobré!

Štěpán a Melanie

Odborné publikace
http://comment.univie.ac.at/06-3/24/
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=744
http://www.dr-lechner.de/wissenschaftliche-publikationen/ 

Komentáře