Jak čistá je naše voda a jakou vodu pít?

Vodu většina lidí vnímá jako cosi samozřejmého. Až soudobá suchá léta ukazují, jakým pokladem a základem všeho života voda je. A není voda jako voda. Přes své jednoduché chemické označení není pochyb o tom, že voda vyvěrající ze skalní rozsedliny má zcela jiné vlastnosti než voda tekoucí dlouhé kilometry v potrubí a vytékající doma v kuchyni. 

Voda je v našem jídelníčku potravinou číslo 1. Tomu, co pijeme, bychom měli věnovat alespoň takovou pozornost jako tomu, co jíme. Existuje mnoho důkazů, že to, co nám vytéká z vodovodního kohoutku, našemu zdraví příliš neprospívá.  V naší vodě je dnes k nalezení nejen chlor, ale také:

  1. těžké kovy (např. olovo ze starého a neudržovaného potrubí)
  2. zbytky medikamentů a antikoncepce (kruh se uzavírá, co pouštíme do oběhu se k nám postupně vrací)
  3. zemědělská chemie v podobě glyfosátu a dalších hnojiv a odpadních vod z velkochovů

Toto vše je díky nezávislým zdrojům dobře zdokumentováno. Na výsledcích německého institutu Fresenius níže je zaznamenána analýza vody ze září 2006. Jak je vidět, v pitné vodě se našly látky jako uran, selen, arsen, rtuť, měď, fosfát, nitrát, sulfát, chlorid. To vše jsou anorganické škodliviny.

Dále jsou v analýze přítomny anorganické minerály jako sodík, vápník a hořčík. To není samo o sobě špatné, ale je otázkou, zda z této formy minerálů naše tělo něco má a nebo ho ještě více zatěžují.
Co nás ale opravdu překvapilo, jsou hodnoty pesticidů a léků. 

Voda je od města k městu různá a nejde o to vyvolávat pesimistické scénáře. Možná, že právě tvoje voda je čistá a nezávadná. Nicméně na mnoha místech se množí zprávy o tom, že voda skutečně obsahuje výše uvedené látky. Abychom ji mohli pít, existují 2 nejúčinnější cesty, jak vodu nežádoucích látek zbavit.

  1.  Destilace – je přírodě asi nejbližší forma očisty vody. Konvice jsou relativně levné, ale spotřebují velké množství elektrické energie. Když spočítáme celkové náklady, je úprava vody destilací právě kvůli vysoké spotřebě elektrické energie drahá.
  2. Několikastupňová filtrace reverzní osmózou – s tímto filtrem máme letité zkušenosti a vřele ho doporučujeme. Skrze membránu projde pouze molekula H2O, ostatní látky zůstanou uvnitř filtru. A tak je voda vytékající z tohoto filtru opravdu čistá, zbavená všech škodlivin.

Neopodstatněné obavy
Mnoho lidí má obavy, že jim osmotická voda začne stahovat minerální látky z těla, čímž dojde k celkové demineralizaci organismu se všemi jeho důsledky. Pokud i ty máš z výše uvedeného obavy, můžeš jednoduše minerály do vody opět doplnit. Např. v podobě kapky rozpuštěné himálajské soli nebo přidáním krystalů do nádoby vyfiltrované vody.

V ČR existuje konečně výrobce, který dodává kvalitní filtrační systémy. Více informací najdete na

OSMOZY.CZ

Témat dotýkajících se vody je mnoho a určitě se k nim budeme vracet. O kvalitě vody v naší kuchyni jsme hovořili také na našem webináři, který jsme vysílali živě 14. února.

Tagy:
Komentáře