3 největší detoxikační blokády

Detoxikace, tedy odstraňování jedů z našeho těla, je velké téma, jímž se zabýváme řadu let. Obracejí se na nás lidé, kteří se právě vydali na cestu ke zdraví a nebo ti, kteří narazili na překážku. Zkoušejí, co se dá a NIC se neděje. Příčin, kdy tvá detoxikace nemusí být úspěšná, je více. Alfou a omegou jsou tři zásadní vlivy, které působí na lidský organismus a zanášejí ho toxiny. V první řadě je to vlastní mentální nastavení, amalgámové plomby v ústech, elektrosmog.

Možná jsi i ty v podobné situaci. Pokud ano, mohlo se stát, že se momentálně nacházíš v jedné nebo i v několika z těchto blokád.

1. Mindset – mentální nastavení

Je blokádou, kterou řeší minimum lidí a přitom je správné mentální nastavení naprosto klíčové. Pro naše tělo a úspěch jakékoli léčby rozhoduje soulad vnitřního přesvědčení s naším vědomým záměrem. Je rozhodující, zda si vůbec dovolíme být zdraví. Často jsou naše vnitřní, podvědomé  postoje v rozporu s tím, co si přejeme a my o tom ani nevíme.

Naše podvědomí je spletí zážitků, ze kterých jsme si udělali závěry a které nyní určují, co si myslíme, z čeho máme obavy a čemu se raději vyhýbáme. Je to dokonalý obranný mechanismus, který nemá rád novinky. A to i takové, které by nám pomohly.

Po odstranění této blokády se začínají dít doslova zázraky. Léky, které byly doposud bez účinku opět působí, terapie, která uvízla na mrtvém bodu přináší úspěchy atd. Prostě se pohne důležitým kamenem a všechny ostatní jdou za ním.

Zde jsou  2 osvědčené afirmace pro tebe:

  • “Dovoluji si, aby se mi dařilo dobře.”
  •   „Jsem hoden/ hodna toho, být zdráv/zdravá.“

2. Amalgám

V detoxikaci platí jednoduché pravidlo – vzdálit klienta od zdroje otravy nebo zdroj otravy od klienta. V případě amalgámu se jedná o druhou část věty. Víme, že každá amalgámová plomba obsahuje více než 50 % rtuti, která se z ní stále uvolňuje v podobě výparů. Toto uvolňování může být podpořeno konzumací horkých a kyselých jídel, čištěním zubů elektrickým kartáčkem, vlnami mobilních telefonů, WIFI atd.

Jednoduchým testem, pro který je zapotřebí laboratoře, je tzv. žvýkačkový test. Žvýkej 10 minut libovolnou žvýkačku a následně vyplivni vše do zkumavky.

Lidé, kteří mají několik amalgámových plomb by podle směrnic pro pitnou vodu neměli své sliny polykat. Tolik rtuti se během žvýkání uvolňuje.
Uvolněná rtuť pak koluje v našem těle než si nalezne nějaké “depo”.  Nejčastěji je to již oslabená část našeho těla, kde se uloží a dále působí na okolní struktury těla.

Je potřeba říci, že rtuť je nejjedovatější neradioaktivní látkou v námi známém vesmíru. Během své pouti působí toxicky na vše, s čím přijde do styku. Hlavně na náš nervový systém a celý detoxikační mechanismus. To se děje tím, že Hg vytlačuje minerály a stopové prvky (hlavně selen) z receptorů umístěných na buněčné stěně. Ty pak nemohou plnit své funkce (zásobovat a odvážet živiny a odpadní látky), takže buňka je postupně podvyživená a zanesená svým vlastním odpadem a dříve či později zemře.

Každá správná a opravdová detoxikace začíná, po vhodné přípravě, odborným odstraněním amalgámových plomb.

3. Elektrosmog

Co oči nevidí srdce nebolí. To je přísloví, které v případě elektrosmogu může být opravdu fatální. Vysokofrekvenční (mobil, WIFI, domácí telefony) a nízkofrekvenční (zásuvky, el. vedení v domě) záření nás obklopuje téměř všude a my si jej již vůbec neuvědomujeme. Jsme “jen” stále unavení, nepozorní, občas máme srdeční arytmie, bolesti hlavy, děti jsou agresivní, špatně se učí a jsou často nemocné.

Dnešní věda v tom má naprosto jasno vysokofrekvenční záření, kterému jsme vystaveni, nás dělá v kombinaci s ostatními vlivy nemocnými. Negativní působení elektrosmogu je silně podpořeno hlavně přítomností toxických kovů v těle (fungují jako “antény”), nedostatkem hodnotných živin, které by opravovaly napáchané škody a infekcemi (např. boreliózou), které se cítí být zářením ohroženy a vylučují tak více svých toxinů.

Určitě je dobré povypínat vše, co jde (viz článek o nespavosti na jiném místě našeho webu) pokud to zrovna v domácnosti nepotřebujeme a to alespoň na noc. Spánek by měl být co nejklidnější a tělo by mělo dostat šanci opravit alespoň část toho, co se přes den pokazilo. Hormon, který je na elektromagnetické záření velmi citlivý se jmenuje melatonin. Je to jeden z našich nejúčinnějších antioxidantů a tvoří se pouze v noci za úplné tmy a v klidu bez elektrosmogu. Dej tedy svému tělu šanci alespoň v noci.

Ještě jedna věc:

Již v roce 2011 označila WHO působení vysokofrekvenčních elektromagnetických vln jako potenciálně rakovinotvorné. Elektrosmog je ve skupině B2 spolu s chlorofomem, aflatoxinem, DDT a olovem.

Detoxikace je velké téma, které nelze shrnout do jednoho článku.

Opravdu do hloubky jdeme v tomto videu zde >>>

Zdroje:

https://stgvisie.home.xs4all.nl/AMALGAM/EN/SCIENCE/tubingen.html
http://www.mobilfunkstudien.de/dokumentationen/v-z/yakymenko-langzeiteinwirkung-von-mikrowellen.php
Tagy:
Komentáře