Dává ti tvá strava ENEREGII nebo ti ji krade? 

Změň svou kuchyni v CENTRUM ZDRAVÍ

Zpráva od Bílého Orla z kmene Hopi

Důležitá zpráva pro nás tentokrát znovu přichází znovu od starších kmene Hopi. Sdílejte je se všemi bratry a sestrami, aby byli připraveni čelit bouři a uvést v život novou Zemi. Tady a teď!

Zpráva od Bílého Orla, indiána kmene Hopi, severoamerického kmene

Tento okamžik, které lidstvo prožívá, lze považovat za bránu nebo díru. Rozhodnutí spadnout do díry nebo projít bránou je na vás. 

Pokud budete této situace litovat a budete nepřetržitě konzumovat zprávy, budete v sobě živit negativní energii, budete neustále nervózní a v pesimismu, pak spadnete do této díry.

Ale pokud využijete příležitost podívat se na sebe, přehodnotit život a smrt, postarat se o sebe a ostatní, pak projdete portálem. 

Postarejte se o svůj domov, postarejte se o své tělo. Spojte se znovu se svým duchovním domovem. Když se staráte o sebe, staráte se o všechny ostatní současně. Nepodceňujte duchovní rozměr této krize.

Zaujměte perspektivu orla, který vidí celek shora – s rozšířeným nadhledem. 

Tato krize s sebou nese nejen společenskou výzvu, ale také spirituální. Obě jdou ruku v ruce. Bez sociálního rozměru se dostaneme do fanatismu. Bez duchovní dimenze se však dostáváme do pesimismu a nesmyslnosti. Všichni jste připraveni projít touto krizí.

Vezměte nyní vše co umíte a použijte všechny nástroje, které máte k dispozici. Naučte se odolávání založenému na příkladu indiánů a afrických národů: byli jsme a stále jsme vyhlazováni. Ale nikdy jsme nepřestali zpívat, tančit, zapalovat ohně a být radostní.

Neciťte se provinile v těchto těžkých dobách, když se cítíš šťastný. To vůbec nepomůže být smutný a bez energie. Pomáhá, pokud nyní z vesmíru přicházejí dobré věci a my je přijímáme. 

IT IS THROUGH JOY THAT ONE RESISTS!
Skrze radost odoláme! 

Když bouře pomine, každý z vás bude pro přestavbu nového světa velmi důležitý.

Musíte být silní a pozitivní. A neexistuje žádný jiný způsob, jak to udělat, než si udržet krásné, radostné a jasné vibrace. To nemá nic společného s odcizením a neznalostí. 

Je to strategie odolání. V šamanismu existuje přechodový rituál zvaný „hledání vize“. Strávíte pár dní v lese sami, bez vody, bez jídla, bez ochrany. Když projdete branou, získáte nový pohled na svět, protože jste čelili svým obavám, svým obtížím.

To je od vás nyní požadováno: dovolte si použít tento čas k provedení vašich rituálů k nalezení svých vizí. Jaký svět chcete pro sebe vytvořit? To je vše, co můžete nyní udělat.

Klid v bouři. Zachovejte klid, modlete se každý den. Zvykni si setkávat se s posvátným každý den. Z toho vzejdou dobré věci. To, co z vás nyní vzejde, je nejdůležitější. A zpívejte, tančete, projevujte odolávání prostřednictvím umění, radosti, důvěry a lásky!

Odolejte! 

Komentáře