Koriandr, kdy jej mohu použít v detoxu?

Několik slov k užívání koriandru a detoxikaci všeobecně

Detoxikace podle Dr. Klinghardta probíhá ve dvou fázích.
V první fázi podáváme trojkombinaci chlorella/omega3/česnek nebo česnek medvědí. K vyčištění mezibuněčného prostoru (cca. 3 měsíce) následuje sanace chrupu (amalgám, ložiskové záněty)
Druhá fáze koriandr společně s chlorellou a dalšími podpůrnými látkami (podle testu).

Předčasné nasazení tinktury z koriandru (nebo i čerstvé byliny) může vést ke zhoršení zdravotních problémů.

Nedoporučuje se začínat s koriandrem před první fází detoxikace. Odborná sanace chrupu od amalgámových plomb by měla být samozřejmostí!!

Naše tělo ukládá toxiny převážně v tkáních, kloubech a kostech. Náš organizmus je natolik inteligentní, že nepouští jedy do nitra buňky. Pokud v první fázi dostatečně nevyčistíme mezibuněčný prostor a začneme používat koriandr, nastěhují se toxické kovy do nitra buňky (osmotický gradient). To s sebou přináší podstatně závažnější neurologické problémy.

V živé přednášce na kurzu Psycho-kineziologie III v klášteře Schöntal letos v červnu, kterého jsem se účastnil, doporučil Dietrich k vyloučení hliníku také citrónovou šťávu, která alkalizuje organizmus (pozor na narušení zubní skloviny kyselinou, po každém napití je dobré vypláchnout ústa čistou vodou nebo rozkousat tabletu chlorelly).
V článku nejsou uvedena žádná konkrétní čísla. Lékaři v USA, kteří šli osvětovou cestou, přišli o své licence. Laboratoře mají zakázáno provádět komplexní krevní analýzy se zaměřením na inkriminované kovy, také pod hrozbou ztráty licence.
Na doplnění uvádím některé detaily z živé přednášky.
1. hodnoty hliníku a baria v nasbíraném sněhu byly 12 000 krát vyšší než je norma pro pitnou vodu.
2. dále předkládal výsledky terapeutické afarézy (mytí krve pomocí hub z hlubokých moří)u Dr. Straubeho v Chamu. Vyfiltrovaný odpad vykazoval několikrát (několiksetkrát)vyšší hodnoty hliníku než ostatních kovů (např. Hg)

Komentáře