Elektrosmog a jak se chránit?

S problematikou elektrosmogu jsme se poprvé setkali již v roce 2005 v rámci kurzů ART (Autonomic response testing podle Dr. Klinghardta) a od té doby sledujeme vývoj. Dr. Joachim Mutter v jednom rozhovoru prohlásil, že dnes žijeme v nejvíce zamořeném prostředí vůbec. Lidmi vyrobené vysokofrekvenční záření je dnes měřitelné všude. Naše buňky jsou vystaveny neustálému “hluku”, který nejenže ruší komunikaci mezi buňkami, ale také poškozuje naši DNA.  

Jako rodina jsme dlouhé roky hledali řešení, které by nebylo příliš technicky a finančně náročné. Odstěhování z města přineslo na několik let úlevu, ale i na venkově se v posledních letech začaly frekvence mobilních operátorů masivně navyšovat. Vypínání a nebo vůbec nepoužívání WIFI a mobilních dat v domácnosti je základem. Přesto jsme se v posledních letech cítili často nesoustředění, vyčerpaní (i přes dostatek spánku), nervózní a bez energie. 

Náš velmi dobrý přítel Mattias Cebula (Die Praxis Family) nám cca. před naší cestou do Indie (podzim 2018) doporučil mřížkový čip QiOne od firmy QiBlanco. Ukázalo se to jako velmi dobrá volba. Indie patří celosvětově k nejvíce ozářeným zemím. Snad na každém domě je umístěn vysílač. Měsíční cesta, i s našimi 4 dětmi proběhla bez úhony a bez nemocí. Samozřejmě to nemůžeme přičítat pouze ochraně QiOne, ale jsme přesvědčeni, že se na tom velmi podílel. 

Převzali jsme zde několik informací o čipu ze stránek QiBlanco. Měření HRV (Heart Rate Variabilty) považujeme za velmi věrohodné a dostatečně vypovídající o fitness lidského těla. Z vlastní zkušenosti můžeme tuto technologii vřele doporučit každému, kdo se chce této době efektivně chránit před elektrosmogem. 

Samozřejmě stále platí vypínání WIFI, mobilů a domácích telefonů minimálně na noc. Strava bohatá na antioxidanty pomáhá tělu vyrovnávat se s biofyzikálním stresem.

Štěpán a Melanie

QiBlanco – Koherentní struktura vody – „SUPER STAV“ – vody

Lidské tělo se skládá z 99% molekul vody – to je asi 70% naší hmotnosti. Druhou nejčastější molekulou po vodě je síra s 0,2%. Každá živá bytost je z velké části tvořena koherentní vodou.

Čím vyšší je podíl koherentní vody v našem těle, tím silnější jsou účinky tohoto super-stavu.

QiOne® podporuje samo-optimalizační účinek vody pro vytvoření koherentních struktur vody.

Mřížkový čip, QiOne® stimuluje molekuly vody, aby stále více rozvíjely koherentní struktury vody v těle – voda se dostává do “super stavu”.

ÚČINKY KOHERENTNÍ VODY

Každá živá bytost je z velké části tvořena koherentní vodou. Čím vyšší je podíl, tím silnější jsou následující účinky:

Super rychlá dálnice pro nervové signály

V nesoudržné vodě se molekuly vody srazí a generují interferenční frekvence. Toto se nazývá „termický šum“. Tím se překrývají nejmenší frekvence buněk: tělo je již „neslyší“.

Díky přísnému uspořádání v koherentní vodě se molekuly již nesrážejí. “Termický šum” je snížen na minimum. Výsledkem je, že i ty nejmenší frekvence mohou volně procházet tělem a jsou předávány samému základu těla. 

FARADAYOVA KLEC A ELEKTROSMOG

Koherentní voda, podobně jako atom, ukládá 13% svých elektronů jako nezávislý elektronový obal. Tento elektronový obal vytváří kolem buněk tzv. Faradayovu klec. Účinek elektromagnetického záření (e-smog) na buňky je snížen.

OCHRANNÝ PLÁŠŤ BUNĚK

Každá buňka je obklopena 3 vrstvami vody, X, Y a Z. 

Jakmile buňka na Y-vrstvě sestává z alespoň 62% koherentní vody, hustší struktura kolem buňky postačuje k tomu ji např. chránit před napadením viry. Tato vrstva Y také zabraňuje kolizi více proteinů, které se mohou shlukovat.

E-SMOG a QiOne® endless

Systémy Qi Blanco svým mřížkovým čipem podporují tvorbu koherentních vodních struktur. Je proto možné, aby všechny molekuly vody v těle zaujaly super stav vody. Účinky koherentní vody v těle jsou uvedeny v následující ukázce studie:

  1. Současný zdravotní stav měřeného muže ve srovnání se standardem je uveden na 56 HRV letech.

2. U stejného muže byl aktivován komerčně dostupný WiFi router. Naměřené hodnoty se během krátké doby významně zhoršují. Jeho současný zdravotní stav se oproti standardu zhoršil o 5 let na HRV ve věku 61 let.

Nyní byl za činnosti WIFI routeru muži pověšen na krk QiOne® Endless. Jeho současný zdravotní stav se stabilizoval do 30 minut ve věku 47 let HRV.

I přes aktivní WiFi se tak sníží původní hodnota 56 let na 47 let. Se systémy Qi Blanco nejsou účinky sítě WIFI v měření HRV zjevné.

Tělo se chová, jako by bylo WIFI vypnuto.

Pokud přemýšlíte o objednání QiOne čipu klikněte sem Při objednávce můžete zadat heslo silaprozivot-1 a získáte tak slevu 5% pokud není produkt zrovna ve slevě.

Komentáře