7 rad jak zvládat dnešní dobu

Milí přátelé zde na Síle pro život, ačkoliv se zdá, že se svět stává stále složitějším a změny, které se k nám blíží mohou v mnohých z nás vzbuzovat obavy věříme, že vše má svůj smysl – možná i ten, na který jsme tak dlouho čekali.

Většinu věcí, které se okolo nás dějí nemůžeme změnit. Co ale ovlivnit můžeme je náš přístup k sobě samým. Už zde je možné začít opravdu měnit svou realitu a své bezprostřední okolí. A o to jde! Nacházet východiska a nesoustředit se tolik na problém. V tom vás chceme podpořit. Osobní disciplína je dnes žádána více než kdykoliv předtím.

Co nám osobně nyní hodně pomohlo jsou slova Olega Torsunova, která vám zde rádi tlumočíme.

„Naše Země právě prochází obtížným časovým obdobím. Vstoupili jsme do časů, ve kterých jsou výsledky našeho současného konání mnohonásobně zesíleny. K negativnímu zesílení významně přispívá:


❌ Když se po západu slunce přeplňujete žaludek, takové chování výrazně zkracuje život
❌ když neustále sedíte doma a nechodíte se pohybovat ven na čerstvý vzduch
❌ když cítíte zášť vůči ostatním lidem
❌ pokud v sobě nosíte a živíte nenávist
❌ pokud zahájíte v rodině hádku a nepokusíte se ji okamžitě ukončit
❌ sledujete televizi stejně často jako dříve. Z televize nevychází absolutně nic dobrého.
❌ nechodíte včas spát a vstáváte pozdě
❌ nesnažíte se nacházet v lidech a na tomto světě to dobré, ale soustředíte se pouze na to negativní.


✅ Místo toho byste měli každý den alespoň hodinu cvičit venku (lehký běh, rychlá chůze).
✅ Ráno po vstávání jíst méně a hodně pít, místo toho jíst více, když je slunce nejvýše. Trávicí oheň je v tomto čase nejsilnější. Když slunce zapadá, pak jíst málo nebo nejíst vůbec nic.
✅ Nevstávejte po 6:00 a jděte spát nejpozději do 10:00. Každé ráno se nalaďte na den, například malou meditací nebo modlitbou.
✅ Odpusťte lidem a požádejte o odpuštění.
✅ Nepokoušejte osud. Neobviňujte nikoho z toho, co se nyní na tomto světě děje. Celé lidstvo nyní sklízí plody svého předchozího konání. Možná vás to překvapuje, ale jsme spolu – zodpovědní za to, co nyní děje. Možná se také ptáte: proč dodržovat nesmyslné příkazy, které jsou proti zdraví a zdravému rozumu? Jak víte, výkonná moc (policie, armáda) není stále ještě na straně lidí, ale státu, který ji platí. Vyčkejme spolu na vhodnou chvíli. ✅ Buďte celkově mnohem opatrnější: buďte opatrnější při řízení auta, nenoste v sobě žádnou nenávist, 10krát si předem rozmyslete, než si na někoho budete stěžovat a nadávat mu atd. …
✅ Nenechte se ovlivnit negativními zprávami. Obklopte se lidmi, kteří jsou kladně a pozitivně naladěni.“

Jistě se najdou i další pomocné strategie, které můžete pro svůj život použít. Jistě to neznamená, že ze sebou necháme dělat úplně vše, ale jasný pohled na věc a z toho plynoucí rozhodnutí můžeme udělat lépe pokud jsme ve své síle! Můžeme být i lepší oporou ostatním, jsme-li při sobě.

Přejeme vám dny plné nadhledu a chvil plných poznání. Až přijde čas, budeme mít moc jít opět do akce.

Srdečně vaši Štěpán a Melanie

Komentáře